มโนทัศน์วัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
ปรีชา ช้างขวัญยืน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306 ป467ม 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
240 หน้า ; 21 ซม.