ธรรมสารเทศนา เล่ม 3 /

ผู้แต่ง
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1