ปัญญาชน : ชนชั้นนำในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร /

ผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1