บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = The Organizational Climate Affecting the Personnel's Work Motivation Rajamangala Unversity of Technology Phra Nakhon /

ผู้แต่ง
จักรกฤษณ์ พางาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.11 จ216บ 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ซ) 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.