10 กษัตริย์จักรีวงศ์ /

ผู้แต่ง
รงค์ ประพันธ์พงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1