70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย /

Corporate Author
คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560