ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา /

ผู้แต่ง
ไชยยศ เหมะรัชตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3