การศึกษาน้ำปานะในพระพุทธศาสนา = A Study of Pana in Buddhism /

ผู้แต่ง
บุญศรี เทพสุวรรณวร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.308 บ572ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ก-ญ) 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.