วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ = Social Science Review /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2561
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
314 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.