ตัวบ่งชี้ความสุของค์การสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย = Indicators of Organizational Happiness for Personnel in Buddhist Universities of Thailand /

ผู้แต่ง
มนัสวี ศรีนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 331.256 ม171ต 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฌ) 509 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.