วารสารจีนศึกษา = Chinese Studies Journal /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันขงจ๊๊อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
388 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.