วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.593 ว689ว 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
153 หน้า