ศาลปกครอง คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ผู้แต่ง
กฤตยชญ์ ศิริเขต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1