รวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ = A Collection of Research Papers in Sociolinguistics and Ethnolinguistics /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
306.44 ร156 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(4), 354 หน้า : ตารางประกอบ, กราฟ ; 21 ซม.