ย้อนรอยเสียแผ่นดิน สมัยรัตนโกสินทร์ : ประวัติศาสตร์ชาตินิยมที่ต้องเรียนรู้ /

ผู้แต่ง
สายสกุล เดชาบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.35 ส662ย 2560
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(12), 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.