การเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ = Public Policy Agenda Setting /

ผู้แต่ง
นพดล อุดมวิศวกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
352.34 น169ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
243 หน้า ; 26 ซม.