ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = The Life Quality Development Role by Parliament Members of Nonhun Tambon Administrative Organization, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ปฐพล ศรีสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 331.256 ป141ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ท) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.