โลกาภิวัตน์ /

ผู้แต่ง
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1