ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้การศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = People's Opinions on Providing Education of Monastearies in Buddhism in Tambon Khwao Muang District, Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบัติ โชติญาโณ/นามสำโรง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ส254ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฌ) 105 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.