"คณะการเมือง" หลักการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค /

ผู้แต่ง
ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1