กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป /

ผู้แต่ง
ดาราพร ถิระวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5