การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management /

ผู้แต่ง
สกล บุญสิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1