วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1