ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Morale and Incentive in Duty Performance of Personnel in Suratthani Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
อภิรักษ์ ประศาสตร์ศิลป์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 พ417ข 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ต) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.