หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย = Principles on Conducting and Writing Thesis and Research /

ผู้แต่ง
สุนทร โคตรบรรเทา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1