ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. /

Corporate Author
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1