แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม /

ผู้แต่ง
มณีมัย ทองอยู่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ม135น 2557
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ix, 195 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.