รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : การจัดการภาครัฐแบบประชารัฐ /

ผู้แต่ง
ปิยากร หวังมหาพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
352.34 ป629ร 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
441 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.