การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Paticipation in Politics in Tambon Lao Luang Administration Organization in Kaset Wisai, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
อภิวัฒน์ ภูสนาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559