ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย = Problems on Duty Performance of Narcotics Suppression Police Officees, Border Patrol Police Company 246, Loei Province /

ผู้แต่ง
ศุภฤกษ์ อิยะสาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ศ718ป 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.