ปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Factors Affecting Decision Making on Election of the Chief Executive of Chum Phae Sub-District Administrative Organization, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
มานพ คำโล่ห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.62 ม443ป 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 142 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.