ทศชาติชาดก เล่มที่ 5 มโหสถชาดก = The Story of Mahosatha /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1