บทบาทในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Administrative Organization's Role on Building Community Strength in Tambon Phon, Khammuang District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ศรีประวัติ วิลาศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.3 ศ223บ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ฒ), 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.