การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา = An Analytical Study Violence in Movies of Quentin Tarantino : A Philosophical and Religional Approach /

ผู้แต่ง
ศิริเพ็ญ ชัยสนิท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 791.4375 ศ466ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 141 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.