สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Core Comperency with the Twentieth First Century Skills of Administrators in the Schools Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
คนึง ทองตะโก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ค142ส 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ซ), 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.