การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน /

ผู้แต่ง
นิยม รัฐอมฤต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1