สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 = The State and Problems of Academic Administration of School Under Nongbua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
นลพรรณ ภูวงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 น283ส 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ณ), 223 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.