ศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล = An Analytical Study Buddhism Ruling of Sangha in Buddhist Period /

ผู้แต่ง
พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร (อะซิ่ม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 อ872ศ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 243 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.