การใช้เหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Application of Inddhipada 4 to Duty Performance of Staff of Administrative Organization in Muang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระศักดิ์นรินทร์ สมจิตฺโต (ธรรมสุรีย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ศ325ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ต), 165 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.