การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ = Comparing Democratic Transitions /

ผู้แต่ง
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1