พุทธตันตระ พระกษิติครรภ์มหาปณิธานสูตร /

ผู้แต่ง
สมเกียรติ โล่ห์เพชรรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1