การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = School - Based Administration of Schools Attached to Roi Et Municipality, Roi Et /

ผู้แต่ง
ภูมินทร์ วงศ์พรหม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ภ668ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ญ), 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.