การบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Formal and Non-Formal Education Centers' Management with Creative Learning in Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ภาสกร ชมภูบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 374.1 ภ493ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ญ), 81 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.