ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม /

ผู้แต่ง
สุรพล ไกรสราวุฒิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1