กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการท่องเที่ยว = Bangkok City of Tourism /

Corporate Author
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1