ปัจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย = Casual Factors underlying the Pre-Matulity Sexual Intercourse among Pupils of Secondary Schools in Pha Khao District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สุกัญญา สายสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.714 ส739ป 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.