นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาด้วง จังหวัดเลย = Policies on Sufficiency Economy Philosiphy-Based Life Quality Development of the Personnel of Mobile Develoment Unit 23, Naduang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
พุทธิชัย เพียงสุวรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 355.1 พ837น 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฒ), 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.