เงาะป่า /

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3