ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Operational Efficiency of People officers in Community Relations, Chumphae Provincial Police Station, Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ณัฐพล จันฤาชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554