มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม /

ผู้แต่ง
กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีประทุม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3